RATIBOŘICE – ČESKÁ SKALICE

ČESKÁ SKALICE a  BABIČCINO ÚDOLÍ jsou těsně spjaty s osobou a dílem nejvýznamnější české spisovatelky Boženy Němcové. Město se rozkládá na březích řeky Úpy, v blízkosti vodního díla Rozkoš, zvaného též „východočeské moře“.

Celé údolí od České Skalice až po Rýzmburk je dokonale značeno, nemůže se vám tedy stát, žeratiborice2 byste tu zabloudili. Svou pouť můžete začít u Viktorčina splavu a pokračovat pak ve směru toku řeky kolem staré prádelny a žehlírny a „Starého bělidla“. Naučná stezka Babiččino údolí vede od Barunčiny školy okolo hlavní expozice a pak tzv. Bažantnicí až k ratibořickým památkám – Ratibořický zámek, Panský hostinec, pomník babičky, Rudrův mlýn, vodní mandl, Staré bělidlo, Rýzmburský altán, Viktorčin splav či hospodářský dvůr zámku, bydleli Pinklovi.

http://www.ceskaskalice.cz/

http://www.zamek-ratiborice.cz/

Comments are closed.