JAROMĚŘ, JOSEFOV, KUKS

Královské věnné město JAROMĚŘ nazývané též městem zahrad a parků, je historickým sídlem na soutoku tří řek – Labe, Úpy a Metuje. Historické jádro s podloubím je městskou památkovou zónou.

Pevnost JOSEFOV byla postavena v letech 1780 – 1787 podle plánů francouzských vojenských stavitelů a patří k vrcholným ukázkám evropského urbanismu a fortifikační architektury konce 18. stol. Za své jméno vděčí svému zakladateli císaři Josefu II. Podzemní obranný systém pevnosti je unikátním technickým dílem. Prohlídka pod vedením odborného průvodce má jedinečnou atmosféru, umocněnou osvětlením voskovými svícemi a je skutečným turistickým magnetem.

www.jaromer-josefov.cz

jaromer2Hospital KUKS, založený hrabětem F. A. Šporkem, tvoří jedinečný barokníkomplex v údolí řeky Labe. Stavba Kuksu byla zahájena roku 1692 jako kulturní a umělecké centrum pro panstvo z celé Evropy (i pro nemajetné). Nejprve byla vybudována na levém břehu lázeňská část při léčivých pramenech se zámkem a schodištěm. Na pravém břehu byl postaven hospital s kostelem Nejsvětější Trojice a hraběcí hrobkou. Prostor před průčelím kostela a hospitalu zdobí sochy z dílny M. B. Brauna, zobrazující alegorie Náboženství a řadu Ctností a Neřestí. Pacienti se v kukské vodě koupali v kamenných lázních a zároveň tuto vodu pili. Tak hrabata Černín a Morzin tady vyléčili podagru, jiní se zbavili svrabu, zácpy, horečky a ledvinových kamenů. Víte, že v hlubokém sklepení pod hospitálem v Kuksu je Galerie vín a na druhém břehu vinohrad, jediný ve východních Čechách?

www.hospital-kuks.cz

www.kuks.cz

Comments are closed.